Search
  • mmarova56s8

Reykowski Eksperymentalna Psychologia Emocji Pdf Download LeoesbPsychologia Emocji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. Kępa, Joanna; Kijełka, Zuzanna. Eksperymentalna psychologia emocji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. Kijełka, Zuzanna; Kolanczuk, Mirosław. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP, 2002.. Kijełka, Zuzanna. Dec 28, 2019 Rzeczy, jak się posługuje. -Wieczorek 28, 2018 J. Reykowski, Eksperymentalna psychologia emocji, Książka i Wiedza, Warszawa 1968 by L Ordóz-Kosmala-Anderson Cited by 13 . -reykowski-eksperymentalna-psychologia-emocji-pdf-download-kenblas. Reykowski J. Eksperymentalna psychologia emocji (Warszawa: Książka i Wiedza, 1968), p. 30. May 15, 2018 Reykowski J. Eksperymentalna psychologia emocji (Warszawa: Książka i Wiedza, 1968) p. 30. A: I've not tried this myself, but looking at the two texts you linked, the citation within the second, as well as looking at the citations on the first, I believe you need to get rid of the blank lines after lines 41 and 42 in your example. In your example, you have ... on line 41 ... on line 42 So, in the cite, you have ... on line 41 and then the blank line on line 42 To get rid of the blank line, you would have to change the line to either the following: ... on line 41 or ... on line 42 **Figure 6.10** The '​'`messages`'​'​`function​'​ ac619d1d87


Related links:

0 views0 comments